ANSİAD Bi’DüşünSen Bulursun

21. GİRİŞİMCİLİK GÜNLERİ
11.GİRİŞİMCİLİK İŞ FİKRİ YARIŞMASI..

[PDF] 11. Girişmcilik İş Fikri Yarışması Şartnamesi

Yarışmanın İçeriği:  

İşbu şartname Özgün, Yenilikçi, İnovatif, Yaratıcı, Teknoloji Tabanlı İş Fikirleri yarışmasına katılacak girişimcilerin ve/veya girişimci grupların uyacakları kurallar hakkında bilgilendirmek ve sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

A. TANIMLAR 

Yarışmanın Adı: 

ANSİAD Bi’DüşünSen Bulursun! Girişimcilik İş Fikri Yarışması

ANSİAD ile aralarında iş birliği protokolü bulunan Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki paydaş üniversitelerin önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri arasında girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, iş planı ve iş kurma süreçleri ile ilgili eğitim bilgilerinin pekiştirilmesi, yeni iş fikirleri ortaya çıkarma ve bunları sunma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen ANSİAD Girişimcilik Ekosistemi Girişimcilik Programıdır.

Yarışma Teması: 

Her yıl belirlenen tema, yarışmanın çerçevesini belirler. Bu seneki tema“Güvenli Yaşam İçin Sürdürülebilir Yeni Nesil Teknolojiler”dir. 

Alt Başlıklar; 

1-İklim krizinin sektörlere etkisi

2- Yeşil yatırımlar, yeşil fonlar, yeşil ofis 3-Çevresel sürdürülebilirlik alanında dijital dönüşüm

4- Antalya ve çevresine özel tarım ve turizmi içine alan sürdürülebilir yeni teknolojiler 5- Su yönetimi, suyun ve su tasarrufunun önemi 6- Afet, deprem, sel, yangın, hortum, salgın, deniz salyası ve denizlerdeki değişiklikler vs

7- Afet yönetimi. Afet öncesi ne yapılmalı? Afet sonrası ne yapılmalı? Afetlere master plan.

8- Hayvan ve insanı içeren tüm konularda “canlılar için güvenlik” 9- Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, simülasyon teknolojileri, yapay zeka

10- İşletmelerin tekrar dönüşüm ya da yeniden imalatına yönelik girişim fikirleri

11- Kollektif dönüşüm

12- Döngüsel tasarım, döngüsel ekonomi

13- Akıllı ve dayanıklı kentler

14- Sürdürülebilir üretim (sıfır atık, atıkların tekrar hammaddeye dönüştürülmesi, enerji kaçakları)

15- Üretimden atığa gıda sistemi (Gıdada tasarruflu üretim)

16- Ekosistem odaklı gıda üretim modeli

17- Enerji verimliliğinin artırılmasI

18- Kentlerde karbon ayak izi (Karbonsuzlaşma)

19- Sosyal girişimcilik

Yarışma Sloganı: 

Yarışma sloganı Bi'DüşünSen Bulursun

Yarışmayı Düzenleyen Kurumlar: 

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 

HABİTAT Derneği

Yarışma Koordinatörleri: 

Ansiad ile aralarında iş birliği protokolü bulunan üniversiteler ve Habitat Derneği’dir. Akdeniz Üniversitesi 

Antalya Bilim Üniversitesi  

Süleyman Demirel Üniversitesi  

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 

Alanya Üniversitesi

Antalya Belek Üniversitesi

Takım, Takım Üyesi ve Takım Sözcüsü: 

Programa başvuru yapan 2 ila 5 kişilik öğrenci gruplarının her biri “Takım”, söz konusu katılımcıların  her biri ise “Takım Üyesi” olarak anılır. Her bir takım ANSİAD ile iletişimi sağlamaktan sorumlu bir  “Takım Sözcüsü” belirler. Takım Sözcüsü takım adına başvuru kaydını oluşturmak, son başvuru  tarihinden önce başvuru formundaki tüm bilgileri eksiksiz olarak doldurmak ve başvuruyu ANSİAD’a  iletmekten sorumludur. 

Başvuru Sahibi: 

Programın resmi internet sitesinde yer alan başvuru formunun tüm bölümlerini son başvuru tarihine  kadar eksiksiz olarak dolduran ve formu ANSİAD’a ileten Takımların her biri “Başvuru Sahibi” olarak  anılır. 

Yarışma Katılımcısı: 

Yarışmanın resmi internet sitesinde açıklanan kriterlere göre yapılacak değerlendirme sonucunda  2022 dönemine seçilen kişilere “Program Katılımcısı”; takımlara ise “Program Katılımcısı Takım” denir. 

Finalist Adayları: 

HABİTAT Derneği Rehberleri ile eşleşerek en az 1 ay boyunca iş planlarını geliştirme ve sunumlarını  Final Jürisi’ne sunma hakkı elde eden takımlar Yarışmanın 2023 “Finalist Adayları” olarak anılır. 

Finalistler: 

Ön Eleme Jürisi’nin yaptığı değerlendirme sonucu Final Töreni’nde sahneye çıkmaya hak kazanan  takımlar “Finalist” olarak adlandırılır. 

ANSİAD İş Fikri Topluluğu: 

ANSİAD Bi’DüşünSen Bulursun! Girişimcilik İş Fikri Yarışmaları çerçevesinde kazanan yarışma finalisti takım üyeleri şahsi onayları da alınarak ANSİAD İş Fikri Topluluğu’nun doğal üyesi sayılır ve iş  geliştirme süreci sonrasında da ANSİAD’ın kendilerine yönelik sunduğu avantajlardan faydalanırlar. 

B. YARIŞMANIN AMACI 

Yarışmanın Amacı ve Hedefleri:  

ANSİAD Bi’DüşünSen Bulursun! Girişimcilik İş Fikri Yarışması’nın temel amacı, Batı Akdeniz Bölgesi’nde  girişimciliğe ilişkin farkındalığı ve yetkinliği artırmak ve gençlere girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak  sunmaktır. ANSİAD yarışma programı çerçevesinde üniversiteler, kuluçka merkezleri, melek yatırım  ağları ve iş dünyası arasında geliştirdiği iş birlikleriyle Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki girişimcilik  ekosisteminin gelişimine de katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Bu amacı gerçekleştirmek için; Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki Ansiad ile iş birliği protokolü olan paydaş üniversitelerin önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri arasında Özgün, İnovatif, Yenilikçi  ve Teknoloji Tabanlı iş fikirlerini ödüllendirerek; 

- Üniversite öğrencilerinde girişimci potansiyelini harekete geçirmek 

- Gençlerin Özgün, Yenilikçi, İnovatif ve Teknoloji Tabanlı iş fikirleri alanında projeler üretmesini teşvik etmek, özellikle çevre, yenilenebilir enerji, yeşil lojistik, yeşil pazarlama, dijitalleşme, bilgi  teknolojilerine ilgilerinin ve bağlarının kurulmasını sağlamak 

- Projelerini hayata geçirmek için desteğe ihtiyacı olan girişimcilere; ofis, altyapı, seminer ve toplantı  salonu, teknoloji ve maker laboratuvarı, ön kuluçka ve kuluçka imkânları, Ar-Ge fonu, eğitim danışmanlık hizmetleri ile ağ imkânları (hızlandırıcı), finansal destek mekanizmaları sağlamak - Destekleyici, güçlü sürdürülebilir bir girişimcilik ekosisteminin yararlanıcıları olmalarını sağlamaktır. 

C. BAŞVURU KOŞULLARI: 

1. Programa başvurular yalnızca programın resmi internet sitesinde yer alan başvuru formu aracılığı  ile kabul edilir. Başka kanallardan yapıldığı iddia edilen başvurular kabul edilmez. Yarışma başvurusu için http://bidusunsenbulursun.com/ adresindeki on-line “Başvuru Formu” ile  kayıt olunur. 

2. İnternet sitesinde yer alan başvuru formu ve işbu şartname ile talep edilen sair belgeler Türkçe  olarak hazırlanır. Başka dilde hazırlanan evrak, ANSİAD tarafından kabul edilmez. 

3. Program başvuruları bu dönem 15 Kasım 2023 saat 23.59’a kadar açık olacaktır. Tüm takımlar, son  başvuru tarihine kadar başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak ANSİAD’a  iletmekle yükümlüdür. Aksi takdirde başvuru tamamlanmamış sayılır. Eksik ve hatalı doldurulan ya  da geç gönderilen başvuru formlarına ilişkin ANSİAD herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

4. Programda bireysel olarak başvuru kaydı oluşturulabilir. Ancak başvurunun geçerli sayılması için  son başvuru tarihine kadar en az 2 (iki) en fazla 5 (beş) kişiden oluşan bir takım kurulmuş ve  formun ilgili bölümlerinin eksiksiz doldurulmuş olması gerekmektedir. Program süresince  takımların üye sayısının 2 (iki) kişinin altına düşmemesi esastır. 

5. Programa sadece başvurunun yapıldığı gün 18-30 yaş arasında olan üniversite öğrencileri veya  üniversite mezuniyeti üzerinden 2 yıl geçmemiş 18-35 yaş arası kişiler başvurabilir. 

6. Geçmiş yıllardaki ANSİAD iş fikri yarışmalarında ödül almış projeler kabul edilmeyecektir. 

7. Başvuruda bulunan her bir Takım Üyesi’nin, başvuru sırasında Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki Ansiad  ile iş birliği protokolü olan paydaş üniversitenin ön lisans, lisans veya lisansüstü (yüksek lisans,  doktora) programına kayıtlı olması, bir başka deyişle öğrenci statüsüne sahip olması veya  mezuniyet tarihinin üzerinden başvuru yaptığı gün itibari ile 2 yıl geçmemiş yeni mezun olması  şarttır. Değerlendirme sonrası “Yarışma Katılımcısı” olmaya hak kazanan takımlarda yer alan her  bir Takım Üyesi, öğrenci statüsünü veya mezuniyetini ispat eden belgeyi ANSİAD’a iletmek  zorundadır. Öğrenci belgelerini ANSİAD’a belirtilen süre içerisinde iletmeyenler, yarışmaya katılma  hakkını kaybedecektir. 

8. Program kuralları gereği her bir Takım veya Takım Üyesi yarışmaya sadece 1 (bir) iş fikri ile  başvurabilir. Aksi bir uygulama tespit edildiği durumda, yarışmanın hangi aşamasında olursa  olsun, yarışma katılımcısı olma hakkı düşecektir.

9. Başvuru formunda, yer alan tüm Takım Üyeleri’nin adı, soyadı, doğum tarihi, elektronik posta  adresi, cep telefonu, öğrenim durumu, üniversite, bölümü ve sınıf bilgileri kayıt aşamasında  eksiksiz ve doğru olarak yazılmalıdır. Başvuru formunun doldurulmasının ardından ANSİAD  tarafından yapılacak bildirimlerin tamamı tüm Takım Üyeleri’ne yapılacak olup, iletişimde başvuru  formunda belirtilen elektronik posta adresi ve cep telefon numarası bilgileri kullanılacaktır.  Başvuru formunda yer alan bu bilgilerin doğru olmaması veya sonradan değişmesi sebebiyle,  ANSİAD’ın bildirimlerinin Takım Üyeleri’ne ulaşmamış olmasından ANSİAD sorumlu değildir.  ANSİAD tarafından işbu Yarışma kapsamında toplanan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin  Korunması Kanun’u (“Kanun”) kapsamında ve kanun hükümlerine uygun olarak işlenecektir. 

10. Takım Üyeleri, başvuru formunda vermiş oldukları kişisel bilgilerin kendilerine ait olduğunu ve ANSİAD’ın bu bilgileri amacına uygun olarak kullanılmak kaydı ile Aydınlatma Metni’nde anılan  şartlarda ve ilgili şartlara uygun olarak işleyebileceğini kabul ederler. 

11. ANSİAD ve HABİTAT Derneği çalışanlarının, 2023 rehber ve jürilerinin birinci ve ikinci derece  akrabalarının programa başvurması mümkün değildir. Belirtilen yakınlığa sahip olan kişilerin  programa başvurmuş olması halinde, söz konusu Takım Üyesi’nin dahil olduğu takım yarışma dışı  bırakılacaktır. 

12. Başvuruya konu iş fikri, Takım Üyeleri tarafından geliştirilmiş ve iş hayatına uygulanabilir nitelikte, yarışma temasına uygun her türlü yenilikçi fikir olabilir. Takım Üyeleri bu şartnameyi imzalamakla, 

- Başvurudan önce programa sunulan iş fikrinin kapsadığı ürün veya hizmetten kazanç elde etmek  amacıyla bir tüzel kişilik (şirket) kurmamış olduklarını; 

- Programa sunulan iş fikrinin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini; 

- Üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin ileri sürebilecekleri her türlü talep ve  davadan şahsen sorumlu olacaklarını, ANSİAD, Habitat Derneği ve bu dernekler adına hareket  eden herkesi her türlü talep ve davadan ari tutacaklarını; 

- İş fikrinin hukuka uygun, ANSİAD ve HABİTAT Derneği değerleri ve genel ahlak kuralları ile  çatışmayan, hiçbir kişi ve kurumu rencide etmeyen bir fikir olduğunu peşinen beyan ve taahhüt  ederler. 

13. Herhangi bir zorunluluk olmamakla birlikte; Takım Üyeleri sundukları iş fikrinin tamamı veya bazı  unsurları üzerinde patent, faydalı model, marka veya sair fikri mülkiyet hakları için Türk Patent ve  Marka Kurumu veya diğer ofisler nezdinde başvuruda bulunmuş veya tescil elde etmiş olabilirler.  Söz konusu fikri mülkiyet hakkına ilişkin yapılan işlemler ve durum hakkında kısaca bilgi verilmesi  gerekmektedir. ANSİAD ve HABİTAT Derneği, gerekirse bu konuda daha fazla bilgi talebinde  bulunabilir. 

14. ANSİAD, bu şartnamede belirtilen kurallara uygun olmadığını tespit ettiği Başvuru Sahipleri’ni her  aşamada programdan diskalifiye etme, program kapsamında verilen herhangi bir desteği geri  alma veya kesme hakkına sahiptir.

D. DEĞERLENDİRME 

1. Başvurular öncelikle sistem kontrolünden geçer. Sistem ilk olarak aşama kontrol yapar ve tüm  soruların eksiksiz cevaplanıp cevaplanmadığına bakar. Ardından metin tekrarı ve yasaklı kelime taraması yapılır. Son olarak da Takım Üyeleri’nin elektronik posta adresleri ve cep telefonu  numaraları üzerinden bir tarama yapılır ve mükerrer başvurular tespit edilir. 

2. Sistem kontrolünden geçen başvurular, iş fikrinin sektörü ve aşamasına göre gruplandırıldıktan  sonra ön jüri ve çalışma grubu değerlendirmelerine açılır. Programa yapılan iş fikri başvuruları  aşağıdaki kriterlere göre değerlendirir: 

- Potansiyel Etki başlığı altında iş fikrinin yaratacağı katma değerin yanı sıra sosyal ve çevresel  etkisine de yer verilmektedir. Bu kapsamda başvuru sahiplerine aşağıda belirtilen sorular  sorulmakta ve cevaplarına göre 50 puan üzerinden not verilmektedir. 

- Ürün ve hizmetlerinizin sorununu çözdüğü kullanıcıları nasıl tanımlarsınız? Bu tanıma uyan  müşteri segmentinin büyüklüğü nedir? 

- İlk kullanıcı veya müşterileriniz kim olacak, yarattığınız çözüme en fazla ihtiyaç duyan  segment kimlerdir? 

- İş fikrinizin sağladığı çevresel ve toplumsal faydalar nelerdir? Bu değerleri yaratırken nasıl  ölçümlemeyi hedefliyorsunuz? 

- Yenilikçilik başlığı altında iş fikrinin benzerlerinden nasıl farklılaştığı sorgulanmaktadır. Bu  çerçevede başvuru sahiplerine aşağıdaki sorular sorulmakta ve cevaplar 25 puan üzerinden  değerlendirilmektedir. 

- İnsanlar çözmeyi amaçladığınız bu sorunu şu anda nasıl çözüyorlar? Türkiye’de ve dünyada  size en yakın rakip ürünler neler? 

- Siz rakiplerinizden neyi farklı yapacaksınız, nasıl farklılaşacaksınız? Rakiplerinize karşı sizi  avantajlı kılacak üstünlüğünüz ve dezavantajlarınız nelerdir? 

- Uygulanabilirlik başlığı altında iş fikrinin hayata geçirilebilirliğine dair aşağıda belirtilen sorulara  cevap verilmesi beklenmekte ve değerlendirme 25 puan üzerinden yapılmaktadır. - Takımınızın ihtiyaç duyacağı malzeme, servis, iş gücü, finansman vb. gereksinimleri nelerdir?  Bu gereksinimleri nasıl karşılamayı planlıyorsunuz? 

- Takımınızda iş fikrinizin uygulanabilir bir projeye dönüşmesini sağlayacak yetkinlikte insanlar  var mı? 

3. Değerlendirme sonrası ön jüriyi geçen finalistler arasından program kontenjanı dikkate alınarak  belirlenecek sayıda Takım, Yarışma Katılımcısı olarak belirlenir ve Girişimcilik Kampı’na asil ve  yedek liste ile davet edilir. 

4. ANSİAD’ın Girişimcilik İş Fikri Yarışmasına seçilmeyen Başvuru Sahipleri’ne seçilmeme nedenlerine  ilişkin bir geri bildirim paylaşma zorunluluğu bulunmamaktadır. 

E. 2023 YARIŞMA TAKVİMİ 

ANSİAD Bi’DüşünSen Bulursun! 2023 dönemi takvimi aşağıdaki gibidir:

 

Başvuru Dönemi 

11 Eylül 2023 - 15 Kasım 2023

Ön Başvuru Değerlendirme Süreci

16 Kasım 2023 - 19 Kasım 2023

Isparta – Bi’Düşünsen Bulursun Fikir Maratonu

11 Aralık 2023 – 12 Aralık 2023

Bi’DüşünSen Bulursun 2023 Final Ödül Töreni

14 Aralık 2023 PerşembeF. YARIŞMA ÇERÇEVESİNDE SUNULAN FIRSATLAR VE EKİPLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

1. 2023 Yarışma Katılımcıları Girişimcilik İş Fikri Yarışma Programı boyunca düzenlenecek tüm  etkinliklere katılmak, dijital eğitim içeriklerini eksiksiz takip etmek ve kendilerine verilen  sorumlulukları belirtilen süre zarfında yerine getirmekle yükümlüdürler. 

EĞİTİM VE MENTORLUK DESTEĞİ

2. 2023 Yarışma katılımcılarına dijital ortamda yaklaşık 1 ay boyunca sürecek bir eğitim ve mentorluk desteği verilir. Yarışma katılımcılarına bir yandan bir girişimcinin ihtiyacı olan tüm konularda eğitim verilirken, diğer yandan iş dünyası liderleri, girişimciler ve ekosistem aktörleri ile düzenlenen buluşmalarla deneyim paylaşımı yapmaları ve iş fikirlerini geliştirmek için uzman desteği almaları sağlanır.

FİNAL SÜRECİ 

3. Final Jürisi tarafından seçilen ve ödül almaya hak kazanan 6 Takıma (2 kategori 3’er takım) toplamda 95 gram altın finansman ve desteği sağlanacaktır. 

4. Kazananlar kendilerine sağlanan finansman ve teknoloji destekleriyle iş geliştirme ve ürün  oluşturma süreçlerini tamamlamak üzere çalışır. ANSİAD ve HABİTAT Derneği bu dönemde iş  geliştirme ve ürün oluşturma sürecindeki ilerleme durumları ve Yarışma Programı tarafından  sağlanan destekler ile yaptıkları harcamalar hakkında Kazananlardan detaylı bilgi isteme hakkına  sahiptir. 

5. Kazananlar, Final Töreni öncesinde ANSİAD ve HABİTAT Derneği’nin belirleyeceği süre içinde ve  yöntemle Final Jürisi’nin değerlendirmesi için kullanılacak sunum, video ve raporları iletmekle  yükümlüdür. 

MELEK YATIRIM AĞLARI, KULUÇKA MERKEZLERİ, ANSİAD MAKER LABORATUVARI, INOVATSO,  TEKNOKENTLER, TTO GİBİ NETWORKLERLE ETKİLEŞİM 

6. Kazanan Takımlara ayrıca ANSİAD’ın Batı Akdeniz Girişimcilik Ekosistemi networkleri ile etkileşim  imkânı sunulacaktır. 

ANSİAD GİRİŞİMCİ İŞ FİKRİ TOPLULUĞU 

7. Bi’DüşünSen Bulursun! Girişimcilik İş Fikri Yarışması kazananları ve finalistleri ANSİAD İş Fikri  Topluluğu’nun doğal üyesi sayılır. Ad-soyad, üniversite bilgileri ve Linkedin profillerine yarışmanın  resmi internet sitesinde “2023 ANSİAD İş Fikri Topluluğu Üyeleri” başlığı altında yer verilir. 

8. Programa katılım Takımlar halinde olsa da ANSİAD İş Fikri Topluluğu üyeliğinde hak ve  sorumluluklar bireysel olarak tanımlanmıştır. ANSİAD İş Fikri Topluluğu Üyeleri;

- ANSİAD ağı ile sürekli iletişimde olma 

- ANSİAD tarafından düzenlenen etkinliklere davet edilme 

- ANSİAD üyelerinden gelen staj duyurularından haberdar olma 

- ANSİAD Bİ’DÜŞÜNSEN BULURSUN! paydaşlarının sunduğu imkânlardan faydalanma - ANSİAD’ın girişimcilik kültürünü yaygınlaştırma hedefi kapsamında, Batı Akdeniz genelinde  üniversitelerde yürüttüğü çalışmalara katılma ve kendi üniversitelerinde “girişimcilik elçiliği”  yapma haklarına sahip olurlar. 

9. 2023 ANSİAD İş Fikri Topluluğu Üyeleri bir sonraki dönemin Final Töreni’ne kadar; - ANSİAD’ın kendilerini davet edeceği en az iki etkinliğe katılır 

- ANSİAD Bi’DüşünSen Bulursun! Girişimcilik İş Fikri Yarışmasının tanıtımı için sosyal medya ve  basın nezdinde yapılan iletişim çalışmalarına destek verir 

- Linkedin hesaplarında “2023 ANSİAD İş Fikri Topluluğu Üyesi” olduklarını belirtir ve - Programın sosyal medya hesaplarını takip ederler. 

H. ANSİAD’IN DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI 

ANSİAD’ın, objektif ve makul sebeplerle, önceden internet sitesinde açıkça duyurmak kaydı ile  şartnamede, değerlendirme kriterlerinde, ön jüri ve jüri üyelerinde, desteklerde ve takvimde her türlü  değişikliği yapma hakkı saklıdır.


BAŞVURU FORMU

Hemen Yarışmaya Başlayın

Yarışmaya katılın, fikrinizi paylaşın.
Şimdi Başvur