Hakkımızda

info_logo

Bİ'Düşünsen Bulursun

Bölgemizin ve ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere, sanayici ve iş insanlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmek, çağdaş uygarlık hedefini esas alarak bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak, parlamenter, demokratik, laik ve etkin hukuk devleti anlayışı içinde, sivil toplumun kurumsallaşması, rekabetçi ve güçlü girişimciliğin yaygınlaşması için çalışmak amacıyla 6 Eylül 1990 tarihinde kurulan Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD), 150’yi aşkın üyesi ve çalışanları ile Türkiye'nin ve bölgenin sayılı SİAD’larından biridir.

ANSİAD, Dünya Gazetesi tarafından 1993 yılında Türkiye’nin en başarılı 5 kurumu arasında değerlendirilmiştir. Üyelerinin 7.611.383.102,11 TL toplam cirosu, 322.811.581,88 $ toplam ihracatı ve 34.868 toplam istihdamı ile ülke ekonomisine katkı sağlar. “Kentimizin, bölgemizin ve ülkemizin ekonomisinde etkin 5 sektöre mensup sanayici ve iş insanlarından üyeleri bir araya getiren ANSİAD’ın temel kalite politikasının ana başlıkları aşağıdaki gibidir:

- Üretim sürecinin temel taşı “Girişimcilik”

- Bilgiyi, teknolojiyi etkin kullanarak küresel rekabette başarıyı etkileyecek insan kaynakları kalitesi, bilgi toplumu olgusuna katkı için “Eğitim”

- Girişimcilik ve Eğitimi tamamlayan “İnovasyon”

- Rekabete dayalı piyasa ekonomisinde kaynakların optimal dağılımı için “Rekabet Hukuku”

- Üyelerimizin şirketlerinin sürdürülebilir büyümesi ve rekabet gücü garantisi için “Kayıtdışı ile Mücadele”

- Üyelerimizin sektörlerine adil rekabet ortamı için “Sanayi Stratejisi”

- Toplumun refahı için “Çevre Dostu Teknoloji ve Teknikler”

- Gelişmiş bir ekonominin güvencesi için “Hukuk Devleti İlkesi ve Yargı”

- Türkiye’nin ulusal çıkarları doğrultusunda “AB’ye Uyum”

 

 

Hemen Yarışmaya Başlayın

Yarışmaya katılın, fikrinizi paylaşın.
Şimdi Başvur