Basın / Basın Bültenleri

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz Kutlu Olsun!

poster

Bir ülkenin gelişmesi, o ülke insanlarının nitelikli ve sürekli eğitim almalarına, bu eğitimlerle kazandıkları bilgi ve becerilerini ülkelerinin gelişmeleri için kullanmalarına bağlıdır.

O ülke insanlarını oluşturan kadın ve erkek cinsiyet ayrımı olmaksızın "insan" olarak evrensel insan haklarının gerektirdiği haklarını kullanarak toplum içinde yaşarlar. Bu noktada sürdürülebilir kalkınmanın öznesi konumunda olan kadınların güçlendirilmesinde önemli bir boyut, kadınların istihdama katılımının artırılması, girişimciliğin desteklenmesi ve kadın yoksulluğu ile mücadele olduğu gerçeği karşımıza çıkmaktadır.

Bu gerçekten hareketle, kadınların aile ve toplumdaki rollerinin, ekonomik, kamusal ve siyasal yaşama katılmalarının önünde engel oluşturmayacak şekilde dönüştürülmesi için politika geliştirilmesi, ulusal eylem planları yapılmasını ve yürütülmesini önemli buluyoruz.

Bununla birlikte STK'lar da kadınların sosyo-ekonomik durumlarının güçlendirilmesi, çalışma hayatına katılımının ve rolünün artırılması, iş yerinde ayrımcılığın önlenmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanması için sosyal alanda farkındalığın artırılmasına yönelik stratejiler geliştirmek ve uygulamaya koydukları projelerle inisiyatif alma sorumluluğunda olmalıdırlar.

ANSİAD Girişimcilik Komitesi hedef kitlesi gençlerle birlikte gerçekleştirdiği her projede kadın-erkek yan yana üretmenin bir erdem, refah toplumunun temeli, ülkemizin geleceğinin inşasında en önemli yapı taşı olduğuna işaret eder.

8 Mart 2018 Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü, kadının ekonomi politikasının entegre parçası olabilmesinin önünü açan, kadının özgürlüklerini kutsayan, eğitim hakkını kullanabilen mutlu bireyler olarak yaşamasının yolunu güçlendiren bir gün olmasını diliyorum.

Işık Yargın
ANSİAD Girişimcilik Komitesi Başkanı

 

Detaylı bilgi için;

Ebru ÇENGELOĞLU
Basın Danışmanı
E-mail: basin@ansiad.org.tr
Tel: 0242 3120303
Fax: 0242 3215511

Hemen Yarışmaya Başlayın

Yarışmaya katılın, fikrinizi paylaşın.
Şimdi Başvur