AB Projesi

info_logo

ANSİAD Girişimciliğin Ortak Dili Projesi

"Girişimciliğin Ortak Dili" projesi Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu Programı çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Program, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişi ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirildi. Programın teknik uygulamasından Avrupa Birliği Başkanlığı sorumlu. Merkezi Finans ve İhale Birimi ise Programın sözleşme makamı. Sivil Toplum Diyaloğu Programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.siviltoplumdiyalogu.org sayfasını takip edebilirsiniz.

Hibe programının adı

Avrupa Birliği – Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu’nun Desteklenmesi Hibe Programı (CSD–5)

Projenin adı

Girişimciliğin Ortak Dili

Proje süresi

15 ay

Proje bütçesi

222.174,80 EUR

Alınan hibe

199.957,32 EUR

Ortaklar

·       Joint Derneği (STK, İtalya)

·       No Borders Derneği (STK, İtalya)

·       Antalya AB Çalışmalarını Destekleme Merkezi Derneği


İştirakçiler

·       Antalya Bilim Üniversitesi

·       Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

·       Süleyman Demirel Üniversitesi

·       Akdeniz Üniversitesi

 

Neden bu proje?

• Eğitim sistemimiz beceriden çok bilgiye dayalı bir sistem. Bu nedenle gençlerin becerilerini güçlendirmeye veya onlara becerilerine dayalı bir yönlendirme yapmaya odaklı değil.

•  Ülkemizde genç işsizliği oranı TÜİK Mart 2019 İşgücü verilerine göre 7,5 puanlık artış ile %25,2’e ulaştı. Bu 4 gencimizden 1’inin işsiz olduğu anlamına geliyor.

• Gençlerin okullarda edindikleri bilgi ve beceriler iş dünyası ile örtüşmüyor / yetmiyor. Bu nedenle günümüz iş dünyasında rekabet edebilmeleri için girişimcilik, iletişim kurma, takım çalışması, yaratıcı düşünme gibi becerilerinin güçlendirilmesine ihtiyaç var.

• Gençlerimizi çağımızın yeni mesleklerine yönlendirebilen, bu süreçte onların bilgi ve becerileriyle örtüşen rehberlik desteğine ihtiyaç var.

• ANSİAD olarak girişimcilik alanında 17 yıldır yürüttüğümüz çalışmaları uluslararası boyuta taşımak ve yeni işbirlikleri kurmak istiyoruz.

• Girişimcilik alanında çok değerli çalışmalar var ancak güçlü bir etki yaratabilmemiz için STK’lar, kamu kurumları, üniversiteler ve özel kuruluşlarla bir arada hareket etmemiz gerekiyor.

• Bu kapsamda STK’lar arasında işbirliğini, deneyim ve iyi uygulamaların paylaşımını teşvik eden ağlara ve platformlara ihtiyacımız var.


Projemizin hedefleri

• Genç girişimciliğini desteklemek üzere Türk ve Avrupalı STK’lar, kamu kurumları, üniversiteler ve özel kuruluşlar arasında sürdürülebilir bir diyalog ve işbirliği kurmak; 

• Gençlerin kariyer gelişiminin ve girişimcilik becerilerinin nasıl destekleneceği  konusunda ortak bir anlayış ve yenilikçi yöntemler geliştirmek;

• Yenilikçiliği, girişimciliği ve gençlerin kişisel ve mesleki kapasitelerinin geliştirilmesini desteklemek.

 

Neler yapıyoruz?


1) İhtiyaç Analizi:

Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi desteğiyle 100 STK’ya “Gençlerin girişimcilik ve yenilikçilik becerilerini geliştirmeleri için neye ihtiyaçları var?” ihtiyaç analizi yapılıyor.

2) İtalya çalışma ziyareti (1-5 Temmuz 2019):

Bu çalışma ziyaretinde özellikle İtalya Milano’daki STK’ların girişimcilik, melek yatırımcılık, kariyer gelişimi, vb. konularda neler yaptıkları; bu alanda dahil oldukları ağlar; yürüttükleri iyi uygulamalar izlendi. Bu kapsamda ANSİAD üyeleri, proje ekibi ve akademisyenlerden oluşan 10 kişilik bir ekip 1-5 Temmuz 2019 tarihlerinde Milano’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

3) Muratpaşa Belediyesi işbirliğinde "İnovatif Düşünme ve Girişimcilik Atölyesi" (maker atölyesi) kurulması:

Muratpaşa Belediyesi ile bir protokol imzalanarak Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi bünyesinde, proje sonuna kadar en az 100 genç ve 20 STK’nın yararlanacağı bir atölye kuruluyor.  Atölyede 3D yazıcılar, CNC tezgahları, lazer kesiciler, çeşitli prototipleme ekipman ve malzemeleri bulunuyor ve gençlere yaratıcı düşünmeyi aşılarken, fikirlerini hayata geçirme fırsatı sunuyor.

4) Gençler için eğitim modülü geliştirilmesi:

Ülkemizde birçok genç gerçekten ne istediğini, neye yetenekli olduğunu ve ne tür farklı alanlarda ilerleyebileceğini bilmeden üniversite ve hayat tercihlerini yapıyor. Bu süreçte onlara destek olabilmek için “Kendini tanı”, “Girişimcilik”, “Tasarım Odaklı Düşünme”, “Yeni Meslekler”, “Yaratıcılık”, “Öğrenme Planı ve Kariyer Haritası Oluşturma” gibi başlıkları içeren bir eğitim modülü geliştiriliyor.

5) Uluslararası Girişimcilik Kampı :

Geliştirdiğimiz eğitim modülü, Türkiye ve Avrupa’dan toplam 30 gencin katılacağı “Değişim Yarat” temalı uluslararası bir girişimcilik kampında uygulanıyor. Kamp boyunca gençlerin girişimcilik becerilerinin güçlendirilmesi üzerine birçok farklı oturum gerçekleştiriliyor.

6) Uluslararası Girişimcilik Günleri :

Kampın hemen arkasından 30 Avrupalı ve 100 Türk gencin katılacağı, 48 saat boyunca uzmanlar ve mentörlerden eğitim ve destek alarak fikirlerini hayata geçirecekleri bir Hackathon düzenleniyor.

7) Eğitici Eğitimi:

Projemiz kapsamında okullarda ve STK’larda gençlere girişimcilik ve kariyer yönlendirmesi konusunda destek veren 10 öğretmen ve 10 STK temsilcisine yönelik bir eğitici eğitimi düzenleniyor. Eğitim kapsamında “Z kuşağı ile iletişim kurma”, “Dezavantajlı gençlerle çalışma”, “Gençlerin öğrenme ve kariyer haritalarını geliştirmesine destek”, “Beceri temelli kariyer rehberliği”, vb. konular işleniyor.

8) Girişimcilik ekosisteminin haritalandırılması:

Projemiz kapsamında girişimcilik alanında çalışan STK'lar, maker atölyeleri, liseler, belediyeler, gençlik merkezleri, üniversiteler, vb. kurumların yer aldığı bir haritalandırma yapılıyor. Böylece alanda hangi kurumun neler yaptığını görme şansı oluyor.

9) Ağ kurma:

Proje boyunca girişimcilik alanında çalışan toplam 100 kurumla bir girişimcilik ağı kurularak işbirliğinin artırılması hedefleniyor.

10) Uluslararası Seminer: Girişimcilik Ekosisteminde Sivil Toplumun Rolü 

Projemiz “Girişimcilik Ekosisteminde Sivil Toplumun Rolü” başlıklı uluslararası bir seminer ile sonlanıyor. Seminerde Avrupa ve Türkiye’den girişimcilik alanında çalışan toplam 50 kurum bir araya geliyor.


Projemizde ulaşmayı hedeflediğimiz gruplar


• "Yenilikçi Düşünme ve Girişimcilik Atölyesi’nden yararlanan 20 STK ve 3 üniversiteden 100 genç

• Uluslararası Kampa katılan İtalya ve Türkiye'den 30 genç

• Eğitici Eğitimine üyelerini gönderen 20 STK

• Girişimcilik ağı üyesi olacak 100 kurum

• Uluslararası seminere katılan 50 STK

• Uluslararası Girişimcilik Günlerine katılan 30 Avrupalı ve 100 Türk katılımcı

• 9-25 yaş arasındaki gençler

• Girişimcilik ağına katılacak sivil toplum / kamu / özel kuruluşlar

• Gençlerin kariyer gelişimi, inovasyon ve girişimcilik alanında çalışan STK'lar, okullar, gençlik merkezleri, belediyeler
 

Bu web sayfası, Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSIAD) sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

 

Hemen Yarışmaya Başlayın

Yarışmaya katılın, fikrinizi paylaşın.
Şimdi Başvur